Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Wiosna to wspaniały czas, by poznawać uroki i atrakcje naszego pięknego kraju. Uczniowie klasy pierwszej, kształcący się na kierunku "Technik Organizacji Turystyki" mieli okazję bliżej poznać miejsca, które tak często mijamy, a nie zdajemy sobie sprawy z ich wartości architektonicznej, bogatej historii czy postaci, z którymi są związane. A mowa o zabytkach naszego miasta: Ratuszu Miejskim, prastarej Farze i "Klasztorze" - kościele Brenardynów.
Wycieczka ta dała uczniom możliwość poznania różnych stylów architektonicznych: gotyku, klasycyzmu i baroku oraz średniowiecznego układu urbanistycznego miasta. Większość uczniów po raz pierwszy miała okazję wejść na wieżę naszego Ratusza i podziwiać panoramę miasta. Z kolei, zwiedzając wystawę stałą Muzeum Technik Ceramicznych, młodzi ludzie poszerzyli swoją wiedzę na temat historii kolskiej ceramiki i fajansu. Wiele ciekawostek i faktów przybliżył uczniom dyrektor tej placówki p. Tomasz Nuszkiewicz. Wielkie wrażenie zrobił na młodzieży gotycki kościół farny i jego wspaniałe wnętrze, a także kościół przy klasztorze Bernardynów. To był niezwykle ciekawy dzień, a my po raz kolejny przekonaliśmy się, że w naszym mieście znajdują się miejsca i zabytki, które warte są odwiedzenia i promowania.

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok