Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

31 MAJA TO ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

PONAD 100 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO  RZUCIĆ PALENIE

31 maja obchodzimy święto, które jest okazją do zwrócenia uwagi na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.
Światowy Dzień Bez Papierosa został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. 
Ma być zachętą, by nałogowcy, przynajmniej na 24 godziny powstrzymali się od wszystkich form konsumpcji tytoniu.

Uczniowie klas 1 TOT, 1 LO brali udział w Prelekcji „Uprawiaj żywność, nie tytoń”, która  została przeprowadzona przez Panią Krystynę Wojdak – pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kole.

Magdalena Plucińska

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook