Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

AGROGLAS

Wolontariusz: Łukasz Maciejewski

Wolontariusz: Lauretta Maciejewska

fot. Katarzyna Krzymińska
 

 

Usługi Marketingowe Anna Pawlak - Zawadzka

Wolontariusz: Anna Pawlak - Zawadzka

Wolontariusz: Beata Kuligowska

 

fot. Katarzyna Krzymińska

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Wolontariusz: Renata Jańczak

Wolontariusz: Marta Fabiszak

 

fot. Katarzyna Krzymińska

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook