Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

W dniu 03.11.2023 r. uczniowie klas: 1 tg, 1tr, 1 tot, 1 te i 2 tot wraz z opiekunami: p. T. Kaszyńską, p. A. Malicką, p. A. Kunicką, p. M Chęcińską i p. M Jankowską – brali udział w wycieczce do Łodzi. Podczas całodziennej wyprawy młodzież obejrzała teatralną adaptację, jednej z obowiązkowych lektur szkolnych  - „Antygony” Sofoklesa w Teatrze Małym w Manufakturze, a następnie udała się z wizytą do Centrum Nauki i Techniki EC1. Młodzi ludzie obejrzeli wystawy: „Przetwarzanie energii”, „Rozwój wiedzy i cywilizacji”, a także „Mikroświat”. Wycieczka była nie tylko okazją do odwiedzenie nowych miejsc, ale służyła także zintegrowaniu młodzieży.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook