Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

27 maja 2024 r. z inicjatywy uczniów ,,Ekonomika” przygotowane zostało spotkanie dla ósmoklasistów ze szkół podstawowych z powiatu kolskiego. W programie przewidziano szereg atrakcji, konkursów, quizów, występów wokalnych i niespodzianek.  Clou stanowiło oczywiście, zaprezentowanie kierunków kształcenia w czterech zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik organizacji turystyki, technik geodeta. Istotnym punktem w programie Dnia Otwartego było upowszechnienie i podsumowanie projektu ,, Mobilni w Europie”. Swą obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, którzy wręczyli  uczestnikom projektu  certyfikaty potwierdzające zrealizowanie stażu w Chorwacji.

Zaproszenie na OPEN DAY przyjął także nasz absolwent - Hubert Dębski, który przywołał wspomnienia z ławy szkolnej i opowiedział o swojej ścieżce edukacyjnej i  zawodowej.

Wszystkim obecnym towarzyszyły pozytywne nastroje, a podsumowaniem spotkania okazała się wspólnie zatańczona „Belgijka”, która zintegrowała uczestników spotkania.

Koordynator 

Beata Urbaniak

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok