Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

 

czyli rozmowy z partnerami z organizacji Mundus.

11

W czwartek 23 maja 2024 roku grupa uczniów z grupy hiszpańskiej biorących udział w mobilności w ramach projektu „Ekonomik zdobywa Europę” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), odbyła rozmowy z Przedstawicielami instytucji przyjmującej Mundus.

Naszymi rozmówcami byli Guillermo oraz Nacho, którzy pełnią funkcję mentorów uczestników praktyk zagranicznych w Saragossie. Celem rozmów było przedstawienie swoich zainteresowań, upodobań oraz oczekiwań związanych z udziałem w mobilności, a przede wszystkim ustalenie, jaki rodzaj pracy dana osoba chciałaby wykonywać po przyjeździe do Hiszpanii. Na podstawie uzyskanych informacji nasz zagraniczny partner przydzieli uczniów do miejsc odbywania praktyk.

Nasi uczniowie porozumiewali się w języku angielskim. Atmosfera była przyjazna i sprzyjała swobodnej wymianie zdań. Była to również świetna okazja do poznania się z grupą. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwała Pani Anna Malicka.

 

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok