Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Absolwenci!

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacją, na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (www.oke.poznan.pl), dotyczącą opłaty dla absolwentów za egzaminy maturalne.

W informacji jest wyjaśnienie, którzy absolwenci, w jakich przypadkach, w jakiej wysokości, do kiedy wnoszą opłaty do OKE za egzaminy maturalne.

Elżbieta Sztanga

Wicedyrektor ZSEA w Kole

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook