Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

W dniu 08.02.2018 r. o godzinie 8.00 udaliśmy się z panią Sylwią Rusztyk i panią Lidią Tomczyk na wycieczkę, której głównym punktem był ,,Budynek Pełen Energii" (Centrum Innowacji Nuvarro), zlokalizowany w miejscowości Posada pod Koninem. Celem wyjazdu było poznanie zasad funkcjonowania niskoenergetycznego biurowca oraz odbycie w nim warsztatów z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE).

Na zaplanowane miejsce dotarliśmy około godziny 9.00, gdzie z sympatią przywitali nas pracownicy oraz prezes firmy Nuvarro pan Dariusz Kałużny.  Następnie oprowadzono nas po budynku i skierowano do sali, w której mieliśmy  szkolenie z OZE. Podczas zajęć poprowadzonych przez panią Angelikę Paczesną uzyskaliśmy dogłębną wiedzę teoretyczną na temat poszczególnych źródeł energii, a zwłaszcza sposobów ich wykorzystania, ze szczególnym uwzględnieniem energii Słońca. Dzięki temu mogliśmy przystąpić do zajęć praktycznych, podczas których bez trudu każdy z nas zbudował, przy pomocy specjalnego zestawu, małą instalację kolektorów słonecznych. Polegało to na odpowiednim połączeniu poszczególnych elementów tego zestawu ze sobą, tj. kolektora słonecznego za pomocą przewodów z zasobnikiem (odbiornikiem ciepła), a ten z kolei z instalacją ciepłej wody. Następnie przeprowadzaliśmy doświadczenia wyjaśniające zasady funkcjonowania takiej instalacji, a także wpływ barwy (jasna, ciemna)  absorbera (powierzchni kolektora słonecznego) na ilość pochłanianej przez niego energii.

Kolejnym punktem wycieczki było spotkanie z prezesem Nuvarro. Celem tej rozmowy było bliższe poznanie firmy, a przede wszystkim uzyskanie informacji na temat funkcjonowania biurowca nazywanego „Budynkiem Pełnym Energii". Otóż dowiedzieliśmy się m.in., że Nuvarro Sp. z o.o. to firma i jednocześnie instytucja otoczenia biznesu, która zajmuje się wdrażaniem innowacji i nowych technologii w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw, samorządów i instytucji, ze szczególnym naciskiem na eko-innowacje i technologie związane z OZE. W budynku, w którym się mieści wykorzystywane są odnawialne źródła energii oraz system inteligentnego zarządzania energią (PMS). Wyposażony jest on w szereg technologii i specjalnych urządzeń, które pozwalają akumulować energię:

  • cieplną: pompa ciepła i kolektory słoneczne, wentylacja z rekuperacją;
  • elektryczną: ogniwa fotowoltaiczne, turbina wiatrowa z pionową osią obrotu.

 

Na temat pomp ciepła, również tych wykorzystywanych w biurowcu, mogliśmy dowiedzieć się wiele podczas spotkania z kolejnym pracownikiem firmy, specjalizującym się w tej dziedzinie - panem Marcinem Sypniewskim. Prowadzący zajęcia zaprezentował nam rodzaje, budowę, działanie oraz wady i zalety poszczególnych instalacji tego typu. Pompy ciepła wykorzystujące odnawialną energię skumulowaną w gruncie, promieniowaniu słonecznym, wodach gruntowych czy powietrzu to najlepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W każdym bowiem przypadku następuje zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, zaoszczędzenie wartościowych zasobów i ograniczenie szkodliwych dla klimatu emisji CO2. W „Budynku Pełnym Energii" zainstalowana została pompa cieplna firmy Viessmann- typ solanka woda. Jej elementy to pompa ciepła z napędem elektrycznym, pompa obiegu solanki, kolektory pionowe i 4 odwierty. Instalacja pobiera ciepło z ziemi, następnie kondensuje to ciepło za pomocą sprężarki i oddaje przepływającej wodzie zasilającej system grzewczy. Zalety jakie płyną z montażu pomp ciepła na przykładzie biurowca Nuvarro to: łatwa i nieuciążliwa obsługa, cicha praca, bezpieczeństwo. Jest to więc urządzenie przyszłościowe, które powinno być coraz szerzej propagowane. Pompa ciepła marki Viessmann zastosowana w firmie eksploatowana jest wraz z instalacjami solarnymi, co przynosi wymierne korzyści w postaci dużej niezależności energetycznej.

Wycieczka zorganizowana przez panią Sylwię Rusztyk była dla nas bardzo ciekawa i pouczająca. Pozwoliła nam między innymi sprawdzić swoje umiejętności podczas wykonywania eksperymentów, a przez to również w sposób doświadczalny zrozumieć zasady technicznego wykorzystania przekształcenia energii słonecznej w cieplną. Zestaw pokazowy pozwolił nam na budowę płaskiego kolektora słonecznego. Może w przyszłości ktoś z nas zaprojektuje i zamontuje taką właśnie  instalację we własnym domu. Z pewnością przyniosłoby to wiele korzyści dla naszego portfela, a przede wszystkim środowiska.

klasa II tot

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook