Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

W dniach 17-18.03.2018 r. uczniowie biorący udział w projekcie Cool Tour. Młodzi badacze regionu 2.0. uczestniczyli w kolejnych spotkaniach na UAM w Poznaniu.

Na zajęciach z humanistyki cyfrowej młodzież przygotowywała mapy oraz zaznaczała miejsca i obiekty, które zobaczyła podczas trwania projektu.

Na ćwiczeniach z dr Jerzym Borowczykiem uczniowie omawiali przygotowane przez siebie prezentacje, a także dowiedzieli się, w jaki sposób tworzyć plansze dotyczące informacji o obiektach powiatu kolskiego.

W drugim dniu wyjazdu młodzież podczas zajęć z dr Błażejem Osowskim poznała  najczęstsze błędy językowe, ich kryteria oraz typologię. Dr Osowski zaangażował uczniów w zabawę zatytułowaną ,,Quest korytarzami Collegium Maius”. W czasie wędrówki grupa projektowa rozwiązywała zagadki zawarte w wierszowanej instrukcji poruszania się po gmachu UAM. Uczniowie mieli szansę poznać budynek, i jego sekrety, a także odwiedzić niezwykłe miejsca mieszczące się w siedzibie poznańskiej polonistyki.

Emilia Rajewsk

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook