Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Uwaga!

W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole nie zostanie otwarty oddział klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego. 

O ewentualnych zmianach poinformujemy na bieżąco.

 

 

przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym

Szkoła ponadpodstawowa (4 lata nauki) - język angielski, biologia, geografia

 

Kształcenie w klasie liceum ogólnokształcącego i realizowanie na poziomie rozszerzonym podstawy programowej z biologii, geografii i języka angielskiego ułatwi młodzieży rozwijanie swoich zdolności i pozwoli zdobyć umiejętności umożliwiające kontynuowanie nauki podczas studiów związanych z biologią (np.: fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, ratownictwo medyczne, psychologia), geografią (np.: turystyka, hotelarstwo, stosunki międzynarodowe) i językiem angielskim (np.: filologia angielska, neofilologia, pedagogika).

Swoją wiedzę i umiejętności uczniowie mają szansę poszerzyć, dzięki temu, że są włączani w realizację wielu wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów, projektów oraz wydarzeń o charakterze proekologicznym oraz geograficznym. Cyklicznie odbywają się w szkole: "Eko-Planeta", "Geo-Planeta", "Geo-Planeta Plus", "Postaw na Słońce" oraz tygodnie ekologiczne.

Dzięki temu młodzież może:

- uczestniczyć w wielu wycieczkach i spotkaniach ze specjalistami w danej dziedzinie, finansowanymi przez działające przy szkole Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Kolskiego Ekonomika,

- zdobywać nagrody rzeczowe i finansowe,

- promować siebie w środowisku lokalnym,

- rozwijać swoją kreatywność i pomysłowość.

Szansę rozwoju zapewniom uczniom także pracownie - biologiczna oraz geograficzna, które zostały zaopatrzone w tym roku szkolnym w nowe pomoce dydaktyczne.

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok