Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

internat01Internat powstał w roku 1961, w rok po utworzeniu Technikum Ekonomicznego. Gro młodzieży uczęszczającej do tej szkoły pochodziło z terenów często znacznie oddalonych od siedziby szkoły. Większość wywodziła się z rodzin niezamożnych, a nawet biednych i nie mogła pozwolić sobie na stancję. Wobec tego zaistniała potrzeba umieszczenia jej w internacie. Budynek InternatuW tym czasie w Kole był tylko jeden internat przy Zasadniczej Szkole Zawodowej, który miał ograniczoną ilość miejsc. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Technikum pani Zofii Zdrojowej udało się 25 dziewcząt umieścić we wspomnianym internacie. Uczennice te zajmowały dwa pokoje w budynku przy ul. Sienkiewicza 7. W wyniku zwiększonych potrzeb i dalszych usilnych starań pani dyrektor udało się zorganizować własny internat. Uroczyste otwarcie internatu w budynku przy ul. Sienkiewicza 7 nastąpiło 1 września 1961 roku (w oparciu o pismo z dnia 7 lipca tegoż roku). Znajdowało się w nim 55 miejsc. Potrzeby były tak ogromne, że mimo iż warunki nie pozwalały, liczba mieszkanek internatu stale rosła dochodząc do 60, a nawet 63 osób (norma przewiduje 40).

internat02.gif

W związku z tym praca wychowawcza była bardzo trudna, wymagała specjalnych umiejętności, poświęcenia dużej ilości czasu osobistego. Pierwszą wychowawczynią w latach 1961 - 1971 była Jadwiga Karwacka. Dzięki jej zaangażowaniu internat rozsławił Technikum Ekonomiczne licznymi występami zespołu artystycznego w Kole i okolicy. Anna Wielogórska - druga wychowawczyni - kontynuowała tradycje wypracowane przez swą poprzedniczkę i wzbogaciła życie internackie w kółko teatralne, które swoimi występami zdobyło uznanie w środowisku. Następne wychowawczynie to: Krystyna Szymankiewicz, Izabela Żurawik, Alina Bawarska, a od 1976r. do 1986r. - Czesława Piguła, która swą pracą podbiła serca wychowanek. Od 1986r. na stanowisku wychowawczyni pracowała Izabela Mroczkowska. W następnym roku szkolnym jej miejsce zajęła Elżbieta Karwacka, a przez ostatnie lata funkcjonowania internatu wychowawczynią była Anna Karolak.

Budynek InternatuOd początku istnienia internatu na klimat ogromny wpływ miała jego długoletnia kierownik - pani Zofia Rydzewska (obecnie na emeryturze). Dużym sukcesem było na przykład osiągnięcie, mimo trudnych warunków bazowych II miejsca w konkursie o tytuł najlepszego internatu regionu.

Od 1 września 1986r. kierownikiem internatu była pani Czesława Piguła, która energicznie zabiegała o zaspokojenie potrzeb internatu i to z widocznym skutkiem. Funkcje tę pełniła do czasu likwidacji internatu, czyli do 1991 r.

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook