Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Uwaga
Uczniowie/absolwenci, którzy nie zdali egzaminu pisemnego lub praktycznego w sesji zima 2023 proszeni są o zgłoszenie się 3 kwietnia 2023 do Pani Emilii Rajewskiej pokój 18 w celu złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu w czerwcu 2023.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook