Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Dla naszej szkoły zostały opracowane procedury postępowania w przypadku krzywdzenia małoletnich w oparciu m.in.: o Konwencję Praw Dziecka ONZ, Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postepowania cywilnego, Kodeks karny, Kodeks cywilny i inne. Dokument ten powstał w wyniku promowania i wdrażania standardów ochrony uczniów oraz dyskursu Rady Pedagogicznej nt. wartości i etycznych założeń dotyczących pracy z młodzieżą.

Zachęcamy do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w naszej szkole dotyczącymi standardów ochrony uczniów przed krzywdzeniem.

Standardy ochrony uczniów przed krzywdzeniem.pdf

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok