Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

otwarta firma 2023 plakat

W dniach 13 – 17 listopada 2023 roku po raz siódmy w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole, a po raz szesnasty w Polsce, został zorganizowany Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 160 krajach świata. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo – biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. W ramach ŚTP nasza szkoła uczestniczyła w projekcie „Otwarta firma – Biznes przy tablicy”, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Dotychczas we wszystkich edycjach programu uczestniczyło 875 842 uczniów.

Otwarta firma – Biznes przy tablicy to projekt przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych mający na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. W jego ramach zaproszeni goście poruszają tematy związane z prowadzeniem własnej firmy, współpracą z kontrahentami, klientem, marketingiem, finansami, etyką w biznesie i relacjami między pracodawcą i pracownikiem. Uczniowie w atrakcyjny sposób – poprzez bezpośredni kontakt z wolontariuszami – przedstawicielami firm, bądź instytucji – zaznajamiali się z firmami i instytucjami działającymi w najbliższej okolicy szkoły, na konkretnych przykładach poznawali zasady funkcjonowania biznesu, weryfikując swoje wyobrażenia o funkcjonowaniu firmy, bądź instytucji. Pozwoli im to lepiej przygotować się do podejmowania dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Dla uczniów te spotkania stanowią praktyczne lekcje biznesu, które przygotowują ich do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, pomagają rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania, przybliżają podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej, umożliwiają poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy, a także wspierają młodych ludzi w tym, by związali swoją przyszłość z rodzinną miejscowością. 

W tegorocznej edycji projektu „Otwarta firma – biznes przy tablicy” wolontariusze, podczas swych prelekcji, bardzo duży nacisk kładli na zagadnienia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa jako firmy rodzinnej. Pokazywali na przykładzie swojej działalności, jakie powiązania istnieją między pracodawcą, pracownikami, ich rodzinami oraz wszystkimi kontrahentami firmy. Mówili o tym, co jest potrzebne, żeby odnieść sukces w biznesie. Ci, którzy zaczynali od tzw. zera najczęściej wymieniali: dobry pomysł, wytrwałą pracę, konsekwencję, cierpliwość i odwagę w podejmowaniu ryzyka.

FOTORELACJA

13 listopada 2023

14 listopada 2023

15 listopada 2023

16 listopada 2023

17 listopada 2023

Serdeczne podziękowanie kieruję do wszystkich firm i wolontariuszy, którzy poświęcili swój cenny czas i zdecydowali się na uczestnictwo w projekcie. Naszymi gośćmi w tym roku byli:

1. Pan Robert Andre Senior Właściciel i Prezes Senior, Pani Anna Andre Wiceprezes Zarządu, Pan Zbigniew Gajda Dyrektor ds. technicznych wANDRE ABRASIVE ARTICLES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
4. Pan Artur Kowalski z Auto Kamiński Sp. z o.o.
5. Pani Katarzyna Majcherek, pani Katarzyna Szczesiak z Powiatowego Urzędu Pracy w Kole
6. Pan Markus Meier  Właściciel M&K Foam Sp. z o.o.
7. Pan Łukasz Maciejewski, pani Lauretta Maciejewska Właściciele AGROGLAS
8. Pani Anna Pawlak-Zawadzka Właścicielka Usług Marketingowych Anna Pawlak - Zawadzka, pani Beata Kuligowska z Usług Marketingowych Anna Pawlak - Zawadzka
9. Pani Renata Jańczak, pani Marta Fabiszak z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
10. Pani Aneta Szymańska Koordynator ds. szkoleń i rozwoju , pan Marek Malanowski Koordynator ds. projektów i treści marketingowych z  Wood-Mizer Industries Sp. z o.o.
12. Pan Wojciech Leske Właściciel Ambro Express Sp. z o.o. Sp. K.
14. Pan Michał Perzyński pilot wycieczek
15. Pan Jarosław Piórkowski Właściciel „KERRIA” Piórkowski spółka jawna
16. Pani Bogumiła Zielińska Właścicielka  AnMa Bogumiła Zielińska
17. Pan Bartłomiej Kułakowski Właściciel Mobileo Bartłomiej Kułakowski
18. Pan Piotr Szeliga Właściciel Tebim sp. z o.o.
19. Pan Rafał Jankowski Z-ca Dyrektora Biura Dystrybucji i Logistyki SOKOŁÓW S.A. Oddział Koło
20. Pan Grzegorz Tęgos Właściciel Technical Grzegorz Tęgos
21. Pani Anna Opas Właściciel New4You Studio Treningów
22. Pani Joanna Mikusik Właściciel Studio wizażu i pielęgnacji Joanna Mikusik

Równie serdeczne podziękowania kieruję na ręce dyrekcji ZSEA, za wsparcie w realizacji projektu. Dziękuję moim koleżankom i kolegom, którzy pomogli mi w poszukiwaniu wolontariuszy, a także uczniom, którzy aktywnie zadawali pytania prelegentom na spotkaniach.

Mam nadzieję, że również w przyszłym roku przedsiębiorcy odważą się zaprezentować swój Biznes przy tablicy, a zainicjowane działanie pozostanie stałą formą współpracy ZSEA z lokalnym środowiskiem.

Katarzyna Krzymińska

szkolny koordynator projektu Otwarta Firma

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok